Úvod

Milí přátelé, farníci, místní i poutníci 

Vítáme vás na stránkách farnosti Pecka! Prosím, směle se proklikejte k informacím, které zajímají právě Vás! Najdete tu vše důležité o duchovní službě, o historii farnosti, o jejím současném životě i kulturním programu.

Těšíme se na setkání mimo virtuální prostor!

90570680

Aktuality

Ohlášky

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Před 155 lety se narodil v Pecce P. Josef Štemberka. Na Hromnice 2. 2.

O posledním lidickém faráři Josefu Štemberkovi bylo již napsáno mnoho článků, natočeno mnoho dokumentů. Kolem jeho života a působení nejen ve středočeské obci vyhlazené nacisty se rozvinulo mnoho historek a polopravd. V současnosti je nejpřesnějším a nejobsáhlejším biografickým dílem nejen o jeho životě kniha s názvem Nejvyšší oběť od historika Františka Koloucha.

Kniha Nejvyšší oběť je prvním podrobným životopisem posledního lidického kněze Josefa Štemberky. Na pozadí a v kontextu tehdejších událostí přibližuje jeho život. Opírá se přitom o archivní materiály i svědectví pamětníků a snaží se vyvrátit některé zažité představy i lidové legendy o jeho životě. Je to zároveň první kniha, která díky dlouholeté službě P. Štemberky v Lidicích mapuje historii této vsi od roku 1909.

•KOLOUCH, František. Nejvyšší oběť: poslední lidický farář Josef Štemberka (1869-1942). Osudy (Karmelitánské nakladatelství). V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2022. ISBN 978-807-5662-675.

•Pořad ČT s názvem Světci a svědci: Lidický farář. Vyrobeno 2009


Nebojme se mluvit o Kristu v této době a na tomto místě, kde právě jsme!

Neuškodí nám občas se zastavit, ohlédnout se zpět a z toho dobrého čerpat inspiraci. Uvádíme další záznam ze série pouťových kázání z peckovského kostela. Tentokrát hovoří současný generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Jan Paseka.

Pane, dej nám ochotu otevřít se novým pohledům na Boha a lidi kolem nás

Záznam inspirující promluvy generálního sekretáře České biskupské konference Mons. Tomáše Holuba, který přijal pozvání P. Mariusze Robaka k celebrování peckovské poutní mše. Možnost přehrát zde

Trojice kázání o historii, vývoji a příčinách úkonů, které probíhají při katolické mši.

K přehrání na kartě „Duchovní služba“ >>> „Eucharistie-svaté přijímání“ nebo zde


OHLÁŠKY