Úvod

Milí přátelé, farníci, místní i poutníci

Vítáme vás na stránkách farnosti Pecka! Prosím, směle se proklikejte k informacím, které zajímají právě Vás! Najdete tu vše důležité o duchovní službě, o historii farnosti i o jejím současném životě.

Těšíme se na setkání mimo virtuální prostor!

90570680

 Ohlášky

  Snímek obrazovky 2021-11-27 140555
• Sbírka pojištění objektů v diecézi vynesla tyto částky: Pecka 370 Kč, Borovnice 700 Kč, Mostek 2030 Kč. Celkem 3100 Kč. Všem dárcům zaplať Bůh.
• K odkoupení jsou brožury Advent (30Kč/ks).
• Pro farnost Pecka bylo zavedeno nové telefonní číslo: 603743033
• Příští neděli bude v Pecce po mši sv. farní kavárna.
• Pro farnost Pecka bylo zavedeno nové telefonní číslo: 603743033
• Informace k biskupské synodě jsou na webu farnosti – web: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023
• Pro účast na bohoslužbách je třeba dodržovat následující hygienická opatření:
– dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru
– ve vnitřních prostorách, kde je více než 2 osoby je povinný respirátor
– rozestupy 1,5 metru ve vnitřních prostorech s výjimkou členů domácnosti
– ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou celebranti, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy apod., dále děti předškolního věku, děti do 15 let mohou mít tzv. chirurgickou roušku;
– v průběhu Mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje
 SYNODA O SYNODALITĚ:
- web synody: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023)
 – Synoda 2021 – 2023 ROZCESTNÍK

logo-cz-linka-text

- Synoda 2021 – 2023 : průvodní slovo – ThLic. Prokop Brož, Th.D.

1. Co znamená synoda, synodalita a další základní pojmy

Synoda1

2. Struktura procesu přípravy na synodu.

Synoda1

 3. Jak se můžeme zapojit.

Synoda1

 – Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k synodě
Graubner