Archiv rubriky admin

Katedrála sv. Ducha-Hromnice jsou svátkem setkání

Dne 2.2. na Hromnice, tedy na svátek Uvedení Páně do chrámu, po starém: Očišťování Panny Marie se (letos výjimečně 1.2. 2020) schází v každé diecéze řeholníci, kněží,  řeholnice a zasvěcení s biskupem při mši. Královéhradecký biskup Jan Vokál řekl: „Svatý otec označuje řeholní osoby za proroky dnešní doby. A také říká, že tam, kde jsou řeholníci a řeholnice, tam je opravdová radost. Jsem rád, že s vámi dnes přišla na toto místo radost, vidím ji ve vás. Srdečně za ni a za působení v naší diecézi děkuji. Modleme se za nová řeholní povolání a i za to, aby jednou mohla do naší diecéze přijít ryze kontemplativní řeholní komunita

6. Neděle v mezidobí A – 16. únor 2020

Neděle 16. Únor 2020 –  6. neděle v mezidobí A                                                      Borovnice – 8:00 mše sv.                                                                                        Pecka  – 9:30 hod. – za živé a mrtvé farníky                                                  Mostek – 11:00 mše sv.     

Pondělí 17. únor 2020  sv. Alexia a druhů – servitů -Služebníků Panny Marie nezávazná památka,                                                                                          Pecka – 16:00 mše sv., 15:30 růženec                                                                                                                                                                                                Úterý 18. únor 2020 – 6. týden v mezidobí,                                                           Pecka – mše nebude, 

Středa 19. únor 2020 – 6. týden v mezidobí                                              Borovnice – 16:00 - mše svatá,                                                                             Mostek – 17:00 – mše svatá,                                                                       

Čtvrtek 20. únor 2020 – 6. týden v mezidobí                                                   Pecka – 16:00 mše svatá, 15:30 růženec, 15:00 adorace

Pátek 21. únor 2020 -  6. týden v mezidobí sv. Petr Damiani, biskup                    Pecka – 16:00 mše sv. 15:30 růženec

Sobota 22. Únor 2020 – Svátek Stolce sv.Petra Vidochov 15:00 mše svatá   15:00 Masopust na faře -v rámci Masopustu na Pecce se taky sejdeme na faře v 15:00 farním sálu -zabijačka bude!! zve pí.Nedomová pí.Stuchlíková                                    

Neděle 23. Únor 2020 –  7. neděle v mezidobí A   .                                        Sbírka Svatopetrský haléř – všechny nedělní mše                                                   Borovnice – 8:00 mše sv.                                                                                        Pecka  – 9:30 hod. – za živé a mrtvé farníky                                                  Mostek – 11:00 mše sv.                                                                                             15:00 masopustní setkání dětí na faře                                                                       

 Náboženství: Mostek: – sestra 14:30, Pecka: P. Pilka -pátek – 13:45 fara

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena!
www.farnostpecka.cz