Archiv rubriky Farní oznámení

7. Neděle Velikonoční A – 24. květen 2020

Neděle  24. 5. 2020 – 7. velikonoční A  -z Nanebevstoupení Páně                         Borovnice – 8:00 mše svatá                                                                                 Pecka  – 9:30 hod.  Mše svatá za +Janu Černou                                                     Mostek – 11:00  mše svatá          

 Pondělí po 7. neděli velikonoční -25. květen 2020 – Sv. Beda Ctihodný, kněze   a učitele církve, Sv.Řehoř VII., papeže, Sv.Marie Magdaléna de Pazzi, panny     Pecka  – 8:00 mše svatá                                                                                                                                                                                                                           Úterý 26. květen 2020 -Památka Sv.Filipa Neriho, kněze                                       Pecka – mše svatá nebude 

 Středa 27. květen 2020 – Sv. Augustina z Cantebury, biskup,                               Borovnice – 17:00 mše svatá                                                                       Mostek  – 18:00 mše svatá                                                                  

 Čtvrtek 28. květen 2020 po 7. neděli velikonoční                                         Pecka – 8:00 mše svatá -7:30 růženec                                  

 Pátek 29. květen 2020 – po 7. neděli velikonoční – Sv. Pavla VI., papeže   Pecka – 17:00 adorace, 18:00 mše svatá                

Sobota - 30. květen 2020 – Sv. Zdislavy                                                                   Vidochov  17:00 mše svatá, Pecka 19:00 vigilie k Duchu Svatému 

Neděle  31. 5. 2020 – Slavnost Seslání Ducha Svatého – Boží hod Svatodušní A   Borovnice – 8:00 mše svatá                                                                             Pecka  – 9:30 hod.  Mše svatá za +Marek Sorokáč, René Dvořák                           Mostek – 11:00  mše svatá                                                                                                                                             

i DNES MŠE NA :mseonline.cz   Před nebo po mší se koná v květnu Mariánská pobožnost

                                                                                                     

 Náboženství: zrušeno

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena!
www.farnostpecka.cz