Archiv rubriky Farní oznámení

27. neděle v mezidobí

Neděle 6. říjen – 27. neděle v mezidobí C                                                                Borovnice – 8:00 hod – mše sv.                                                                       Pecka  – 9:30 hod. – za Františka a Marii Vagenknechtovi a jejich rodiče a       dceru Janu                                                                                                       Mostek – 11:00 hod. - mše sv.                                                                                   16:00 VIDOCHOV – posvícenský KONCERT   výročí 140 let posvěcení kostela

Pondělí 7. říjen - Panna Maria Růžencová, nezávazná památka                                 Pecka – 17:30 růženec 18:00 hod. – mše sv.

Úterý 8. říjen – 27. týden v mezidobí                                                                   mše nebude

Středa 9. říjen – Sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků, Sv.Jana Leonardiho, kněze, nezávazná památka
Borovnice – 17 hod. – mše sv.
Mostek – 18 hod. – mše sv.

Čtvrtek 10. říjen - 27. týden v mezidobí,                                                             Pecka – 17:00 adorace 17:30 růženec 18:00 hod. – mše sv.

Pátek 11. říjen – Sv. Jana XXIII., papeže – nezávazná památka
17:30 růženec 18:00 hod. – mše sv.- za zemřelé rodiče z obou stran

 Sobota 12. říjen – Sv. Radima, biskupa – nezávazná památka                                    Vidochov – 18 hod.- mše sv.

Neděle 13. říjen - 28. neděle v mezidobí C                                                             Borovnice – 8:00 hod – mše sv.                                                                        Pecka  – 9:30 hod. – mše sv. za rodinu Rumlovu a rodinu Pospíšilovu /+ Anny 25 a Františka 29 let úmrtí/                                                                                   Mostek – mše sv. NEBUDE                                                                                  14:00 BOROVNIČKA kostel Nejsv. Srdce Ježíšova POSVÍCENÍ, 13:30 růženec

 Náboženství: Mostek- Středa v 15:30, pátek – Pecka- na faře ve 12:45, Říjen je měsíc růžence

Příští neděli 20. 10. je Misijní nedělě + Hubertská mše Mysliveckého združení Pecka

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena!
www.farnostpecka.cz