Blaze tomu, kdo si oblíbil Hospodinův zákon, kdo ve zkouškách vydrží.

Milí farníci, dovolte mi pozdravit a promluvit k vám jako váš Peckovský kněz, otec Lubomír. Prožíváme dobu postní tak, jako ji neznáme, ani jsme ji nečekali. Můžeme jen přijmout tuto situaci slovy: „Buď vůle Tvá“, ale i snažit se jí s Boží pomocí a prostředků duchovních, a s pomocí a nařízení státu a zodpovědných lidí, lékařů překonat. Různé krize, jako ekonomická, proudy migrantů a dnes koronavirus, války, a katastrofy nás zvou k zamyšlení, k obrácení. Každý zemře, ale nevíme kdy, za jakých okolností. Uctívání Kristova srdce má v sobě /12/ zaslíbení, nezemřít bez Boží milosti…. Žalm 1 praví: Blaze tomu kdo se neradí podle bezbožníků, ale má v úctě zákon Hospodinův. Při slavení průvodu o slavnosti Božího Těla se modlíme o ochranu od Zla, epidemií, války… . Pán Ježíš vzkříšený nás svou smrtí zachránil od hříchu, a volá, přilnout k němu, obrátit se. Pozdravil ustrašené apoštoly: „Nebojte se, pokoj vám“.  To vám přeji a žehnám. Váš duchovní, Lubomír Pilka.

Comments are closed.