2. nedělě v mezidobí 19.leden 2020 A

Neděle 19. Leden 2. neděle v mezidobí                                                    Borovnice – 8:00 mše sv.                                                                                        Pecka  – 9:30 hod. – za živé a mrtvé farníky                                                 Mostek – 11:00 mše sv. 

Pondělí 20. leden 2020 v mezidobí, sv. Fabiána,papeže, mučedníka, sv. Šebestiána, mučedníka,  nezávazná památka                                                        Pecka - mše nebude                                                           

Úterý 21. leden 2020 -Sv.Anežky římské, panny a mučednice, památka     Pecka – mše nebude, Pecka 13:00 rozloučení +Miroslav Vais

Středa 22.leden 2020 – sv. Vincence, jáhna a mučedníka,  nezávazná památka  Borovnice – 16:00 - mše sv.                                                                                        Mostek – 17:00 – mše sv.                                                                              

Čtvrtek 23. Leden 2020 -2. týden v mezidobí                                                          Pecka 16:00 mše sv. 15:30 růženec 15:00 adorace

Pátek 24. Leden 2020 -  sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, památka                                                                                                                Pecka – 16:00 mše sv., 15:30 růženec

Sobota 25. Leden 2020  Svátek obrácení svatého Pavla, apoštola                         Vidochov 15:00 mše svatá, dnes končí týden modliteb za jednotu křesťanů                          

Neděle 26. Leden 3. neděle v mezidobí NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA                            Borovnice – 8:00 mše sv.                                                                                       Pecka  – 9:30 hod. – za živé a mrtvé farníky                                                 Mostek – 11:00 mše sv.                                                                                          .                                                                          

 Náboženství:  Mostek Úterý 14:30, Pecka pátek 12:45 Fara 

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena!
www.farnostpecka.cz

Comments are closed.