Slavnost Nejsvětější Trojice

Úterý 22. května
Pecka – 18 hod. (po mši bude následovat májová pobožnost)

Středa 23. května
Borovnice – 16 hod.
Mostek – 18 hod.

Čtvrtek 24. května
Pecka – 18 hod. (po mši bude následovat májová pobožnost)

Pátek 25. května
Pecka – 16 hod.!
Horní Brusnice – 19 hod. (v rámci Noci kostelů)

Neděle 27. května
Slavnost Nejsvětější Trojice

Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.45 hod.
Mostek – 11 hod.

Důležité! V neděli můžete nominovat své kandidáty do pastorační rady.
Lístky na vepsání jména budou připraveny v zadní části našich kostelů.

Comments are closed.