Kostely

Ve farnosti Pecka se nachází celkem 9 kostelů, z nichž pouze ve čtyřech – kostel sv. Bartoloměje v Pecce, sv. Víta v Borovnici, sv. Anny v Mostku a v kostele Andělů strážných ve Vidochově – se konají pravidelné bohoslužby po celý rok. V dalších kostelích jsou mše slouženy pouze výjimečně, většinou ve spojitosti s oslavou zasvěcení kostela.

Každoročně v létě také farnost pořádá pěší pouť na poutní místo Zlatnice mezi Vidochovem a Borovnicí.