Dobrovolnictví a dary

Rádi přijmeme Vaši dobrovolnou pomoc s hromadou práce, která je se správou farnosti spojena – nejen v Pecce, ale i v dalších místech farnosti.

Po navrácení majetku církvi jsme se paradoxně po stránce finančních příjmů ocitli v nejhorší situaci za poslední desetiletí. Na dokončení již započatých projektů i na realizaci nových se snažíme získávat peníze zejména sbírkami. Podpořit dobré dílo můžete i Vy!

Finančním darem můžete přispět na:

* Opravu Stupenského kostelíka (variabilní symbol 111)
* Dar na aktuální potřeby a drobné opravy ve farnosti (variabilní symbol 115)

Bankovní spojení farnosti: 166136506/0300