Zahrada

Farnost pronajme – za sečení – farní zahradu. Cca 3500 m2. Vhodné jako krmivová základna. Oploceno. Přístup techniky. Podmínkou je sečení spodní části (modře) minimálně 3 x za rok. Sečení horní části (zeleně) 4 x za rok.

Rozdělěná plocha