Prohlídky kostela

Kostel sv. Bartoloměje v Pecce

Prohlídky s průvodcem v červenci a srpnu 2018
Úterky: 15 hod.
Soboty: 10.30 hod.

Možnost volné prohlídky interiéru vždy v úterý od 9 do 11 hod. nebo ve čtvrtek od 17 do 18 hod. (s možností adorace Nejsvětější Svátosti)

Prodej vizitek a pohlednic kostela v novém infocentru naproti faře (bývalé Pekařství Manych)

90570680

Jeden z nejkrásnějších kostelů Podkrkonoší je pro návštěvnickou veřejnost otevřen pouze v době hlavní turistické sezony – o prázdninách. Barokní stavba pochází z let 1748-1758, po vnějším okruhu je kostel zdobený kamennou křížovou cestou od Jana Josefa Lederera, interiér je vymalovaný malířem Václavem Prokopem Kramolínem.

Komentovaná prohlídka trvá podle zájmu 20 – 40 minut
Vstupné je dobrovolné!