Pecka

Kostel sv. Bartoloměje – pravidelné bohoslužby:

Čtvrtek – 8.00 hod.
Pátek – 18.00 hod.
Neděle – 8.00 hod.

 

Městys Pecka leží v členité krajině Podkrkonoší v severovýchodní části okresu Jičín nad potokem Javorka. V roce 2007 byla výnosem předsedy parlamentu ČR povýšena na město, v současnosti má kolem 1300 obyvatel. Pecka je oblíbeným místem pro rekreaci – gotický hrad nad obcí, pěkné okolí, kde kopcovitý a lesnatý terén je vhodný pro pěší i cyklisty a v zimě běžkaře.

První zmínka o osadě pochází z roku 1322 a již o šedesát let později (roku 1382) byla osada Pecka povýšena na městečko. Městečku bylo uděleno právo na pořádání tří výročních trhů. Za třicetileté války však bylo městečko vydrancováno císařským vojskem a vzápětí vypáleno Švédy. Další pohroma jej stihla roku 1830, kdy vyhořel i hrad, který již nebyl obnoven v původním rozsahu a následně zpustl. Teprve roku 1940 byly započaty práce, které částečně hrad zachránily. Roku 1833 povýšil Ferdinand II. na přímluvu převora kartouzského kláštera Filipa Buschka městečko na město a přidělil mu znak.

Roku 1890 bylo město začleněno do jičínského hejtmanství, okres Nová Paka. Měl 197 domů, 1322 českých obyvatel. Ve městě byla radnice, pětitřídka, četnická stanice, poštovní úřad, občanská záložna, mechanická pila, mlýn, výrobna člunků a výrobna rukodílného bavlněného zboží. Svěřený statek s pivovarem a myslivnou měl v držení kníže Karel Trauttmansdorff.

Opodál města stály klimatické lázně „V lázních“, které v současné době již nenajdeme. Ještě dnes najdeme v městečku několik původních roubených stavení a přímo v obci se nachází barokní kostel sv. Bartoloměje, který byl původně dřevěný, a který byl roku 1603 byl nahrazen kamenným. Jeho dnešní podoba pochází z let 1748 až 1758, kdy byl přestavěn.
Od 22. června 2007 byl obci vrácen status městyse.

(zdroj: cs.wikipedia.org)
stránky obce: www.mestys-pecka.cz

Součástí Pecky je také obec Vidonice, kde se nachází barokní kostel sv. Jana Křtitele.