Mostek

Kostel sv. Anny – pravidelné bohoslužby: 
čtvrtek – v zimním období v 17.00 hod., v letním období 18 .00 hod.
neděle – 11.00 hod

 
Mostek je obec rozkládající se v údolí Borovnického potoka, na sever od Horní Brusnice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1545. Do roku 1848 byla součástí panství Hostinné-Nové Zámky. Roku 1858 byla do Mostku zavedena železnice na trati Pardubice – Liberec. Od konce 19. stol. se zde začal rozvíjet textilní průmysl. Do druhé světové války v obci žilo převážně německy mluvící obyvatelstvo, během let 1938-1945 byl Mostek jakožto součást Sudet připojen k Německé říši. Po válce byla naprostá většina Němců odsunuta. V Mostku se narodil horolezec Josef Rakoncaj.
(zdroj: cs.wikipedia.org)
stránky obce: www.mostek.cz 

Kostel sv. Anny v Mostku

Novogotický kostel v Mostku nechala postavit hraběnka Deymová v roce 1914. Patřil k farnosti Horní Brusnice.
V roce 1989 byly započaty práce na opravách a modernizaci. Byla opravena věž, z části střecha a kompletně celá fasáda. Původní oltář byl převezen do kostela v Horní Brusnici, kde je dodnes používán jako obětní stůl. Byla odstraněna kazatelna, vybudován nový obětní stůl, položena nová dlažba, zdvojily se okna a v kostele se začalo topit akumulačními kamny. Do věže byl nainstalován zvon.