Akce v okolí

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou – královédvorská fara

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, jediný řád českého původu, se vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou (1211 – 1282) u kostela sv. Haštala v Praze. Roku 1237 povýšil papež Řehoř IX. bratrstvo na řád s řeholními pravidly. Od roku 1238 měl Řád již vlastní samosprávu. Po kratším pobytu u kostela sv. Petra na Poříčí se roku 1252 Křižovníci trvale usidlují u Juditina mostu, kde byl záhy vybudován klášter, špitál Svatého Ducha s kostelem sv. Františka. Z výhodné polohy konventu při důležité obchodní trase vyplývaly řeholníkům i jisté povinnosti (opevňovací práce, údržba mostu aj.). Pražský konvent se stal hlavním sídlem nejvyššího představeného. Po svém vzniku se řád rychle rozšířil na území Moravy, Slezska, Polska i Uher.

Martin Moravec přijal kněžské svěcení 15. 6. 2019. Protože jeho příbuzenské vazby sahají do peckovské farnosti, sloužil 30. 6. 2019 jednu ze svých prvních mší sv. také v kostele sv. Božského srdce Páně v Borovničce.

Deskovky v Chotěborkách

Přednáška na téma františkánské pojetí chudoby ve Dvoře Králové n. Labem