Zvičina

Mše sv. se slouží jen o pouti a posvícení. (aktualizováno 1.07.2023)

Zvičina je nejvyšší vrchol Zvičinsko-kocléřovského hřbetu a výhodní části Krkonošského podhůří. Na vrcholu se kromě rozhledny, vysílače a Raisovy turistické chaty nachází barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Snad proto, že se jedná o vrch s mimořádným výhledem, odkud lze při jasných dnech přehlédnout velkou část Čech, byl za patrona kostela zvolen sv. Jan Nepomucký a jako spolupatron později též sv. Václav. Vždy na svátek sv. Jana Nepomuckého a svátek sv. Václava se zde konají poutní bohoslužby.