Poutní místo Zlatnice

Historie kapličky ve Zlatnici je spjata s těžbou zlata v lokalitě. O založení kapličky spojené s nálezem sošky p. Marie vyprávy jedna z legend: Legenda o sošce p.Marie Roku 1109 dne 9.června měsíce Pannu Marii vykopali havíři z tej Zlatnice za povržena zůstala při havířích u Joba Jeřábka a Davida Malého a u Kryštofa Srny. Havíř Pavel, který sošku nalezl jí přenesl do blízkosti svého bydliště u Nové Paky. Zde byla postupem času postavena kaple Panny Marie, která je historicky doložená roku 1414.

V současné době v novopackém klášterním chrámu stojí na hlavním oltáři mariánská soška, ke které putovávalo v dávných dobách mnoho věřících. Soška byla nalezena poblíž místa, kde spatříme studánku, jejíž vodě se přičítá zázračná moc. Pověsti o nálezu a dolování zlata a
stříbra se předávaly z generace na generaci po staletí.
Na místě nálezu sošky panny Marie byla postavena dřevěnná kaplička. V roce 1938 byla na místě dřevěnné kapličky zbudována kaplička zděná. V 30. letech zde Jan Rainmunda z Pecky postavil křížovou cestu o 14-ti zastaveních na místě původní křížové cesty, která prý byla rozvěšená po kmenech stromů v okolí kapličky.

V roce 2012 byla postavena nová křížová cesta a od roku 2010 se o areál stará SDH Borovnice. A tak se vrací do tohoto krásného místa opět život. V plánu je oprava fasády a střechy a také zavěšení nového zvony do zvoničky.