Lidé a aktivity

Správa farnosti

* Kněz P. Mgr. Ľubomír Pilka
* Ekonomická rada
* Pastorační rada
* Správa církevních objektů v rámci farnosti v místě existence (kostelníci, správci, laičtí pomocníci, …)
* Boží lid