Lidé a aktivity

Správa farnosti

* Kněz ThMgr. Mariusz Robak MSF (člen kongregace Misionáři Svaté rodiny)
* Farní asistentka Věra Kociánová
* Ekonomická rada
* Pastorační rada