Křest

V křesťanství je křest jednou ze svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem v jeho smrti a vzkříšení. 

Křest je tzv. iniciační svátost, to znamená, že křtem se člověk stává v pravém slova smyslu křesťanem. V rámci svátostí je křest jejich branou, to znamená, že ostatní svátosti může přijmout jen člověk pokřtěný. Křtí se obvykle dospělí lidé nebo malé děti, pokud se za ně rodiče a kmotři zaručí, že budou vychovávání ve víře v Ježíše Krista.

 

tosner Stupna Vidochov
h

tosner Stupna Vidochov2