Manželství

V tradici církve je manželství svátostí, kterou se naplňuje vzájemný vztah muže a ženy, přirozené povolání člověka k lásce.

Svátostné znamení, které si udělují manželé navzájem před služebníkem církve, je svobodný úkon, jímž se muž a žena vzájemně sobě dávají a přijímají.

Obraz2956