Biřmování

Zájemci o přípravu na svátost biřmování se mohou hlásit do konce září 2015 u P. Mariusze Robaka na faře v Pecce. Slavnostní obřad bude směřován na svatodušní svátky v roce 2016.

vokolek_Duch

Svátost uvedení do křesťanského života, úzce související se křtem, který rozvíjí, posiluje a doplňuje.

Biřmovaný přijímá dary Ducha svatého na znamení trvalého přijetí do služby Ježíšem Kristem. Biřmuje obvykle biskup, ke přijetí svátosti je obvyklá delší příprava.