Farnost

Farnost Pecka ležící v malebném Podkrkonoší spravuje celkem 9 kostelů a jedno poutní místo.

Základem činnosti je samozřejmě vykonávání duchovní služby, život farnosti však dále obohacuje i pořádání četných kulturních akcí, pro něž slouží zejména budova fary a dále také alternativní prostor farní stodoly v Pecce. Novinkou je možnost ubytování v přízemních místnostech fary.

Vítání jsou všichni lidé dobré vůle, kteří se chtějí podělit o své nápady, znalosti a energii ve společném díle!