Svátost nemocných

Příjemci této svátosti, někdy též nazývané „pomazání nemocných“ podle způsobu přijetí, jsou věřící, kteří jsou vážněji nemocní nebo se nacházejí ve stavu ohrožení života.

Pomazáni olejem dostávají dary Ducha sv. k záchraně a posile duše i těla.