Církevní pohřeb

Církevní pohřeb je posledním rozloučením církevního společenství se zemřelým na jeho pozemské cestě.

Jako křesťané věříme ve vzkříšení mrtvých a věčný život u Boha, proto se společenství církve modlí, aby její zemřelí věřící, přičlenění křtem k ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Kristu, přešli ze smrti do života v nebi.

V případě potřeby kontaktujte administrátora farnosti zde. Pokud nebude z osobních důvodů k zastižení, obraťte se na duchovní správce sousedních farností. I v tomto případě může rozloučení na základě Vašeho přání proběhnout na území peckovské farnosti.

Kontakty

Lázně Bělohrad: https://www.farnostlb.cz/kontakt/

Nová Paka: https://www.farnostnovapaka.cz/kontakty

Obraz4020

Obraz4017