Církevní pohřeb

Církevní pohřeb je posledním rozloučením církevního společenství se zemřelým na jeho pozemské cestě.

Jako křesťané věříme ve vzkříšení mrtvých a věčný život u Boha, proto se společenství církve modlí, aby její zemřelí věřící, přičlenění křtem k ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Kristu, přešli ze smrti do života v nebi.

Obraz4020

 

Obraz4017