Kavárna

Každou poslední neděli v měsíci po mši je pro farníky připraveno posezení v klubovně fary s čajem, kávou a moučníkem, které připravuje paní kavárnice Lída Nedomová.

SAM_2940