Kavárna

Každou první neděli v měsíci po mši je pro farníky připraveno posezení v klubovně fary s čajem, kávou a moučníkem, které připravují ženy a muži z farnosti. Zodpovědná osoba je paní Lída Nedomová.

 

SAM_2940

Zváni jsou domácí i zvědaví hosté, kteří se o nás chtějí dozvědět víc. Pomoc v podobě přípravy něčeho k zakousnutí vítána! Vstupujte hlavním vchodem od kostela nebo bezbariérově spodním vchodem ze zahrady.