Kavárna

Každou první neděli v měsíci po mši je pro farníky připraveno přátelské neformální posezení ve společenské místnosti fary s čajem, kávou a moučníkem, které připravují ženy a muži z farnosti. Zodpovědná osoba je paní Lída Nedomová.


Zváni jsou domácí i zvědaví hosté, kteří se o(d) nás chtějí dozvědět víc. Pomoc v podobě přípravy něčeho k zakousnutí vítána! Vstupujte hlavním vchodem od kostela nebo bezbariérově spodním vchodem ze zahrady.