Kronika

Kronika farnosti Pecka byla vedena od roku 1836, kdy ji po rozsáhlém požáru, při němž shořely původní pamětní knihy, znovuzaložil a zpětně doplnil P. Wendelin Duschek. Psala se nepřetržitě vlastně až do konce 1. republiky a příležitostně i po 2. světové válce, kdy v Pecce (až do roku 1961) působil oblíbený a velice aktivní farář František Kalenský. Jeho nástupci bohužel o dění ve farnosti záznamy v kronice nezanechali.

V roce 2014 byly 2 historické farní kroniky předány biskupskému archiváři Martinu Rechtorikovi, který je po zaevidování poskytne do fondu Státního okresního archivu v Jičíně.

V březnu 2015 byla založena nová kronika farnosti. Vede ji Roman Hanuš ml., který se zároveň věnuje i zpracování historie kostela sv. Bartoloměje v Pecce.

Kontakt:
Roman Hanuš ml.
e-mail: hanurom@seznam.cz
mob.: 722 122 760