Historie

Z historie

Od druhé světové války působili na Pecce tito kněží: P. Kudrnovský, P. Langer, P. Alois Voral, P. František Kalenský, P. Miroslav Stryhal a polští kněží Czeslaw Dworak, Aleksander Pajak, P. Erhard Osmantzik MSF a Mariusz Robak MSF

Období násilné ateisace a sekularizace způsobilo stav, kdy v běžný všední den přichází na mši svatou průměrně 5 – 8 věřících. V neděli pak je na Pecce kolem 40 lidí, v
Mostku 30 lidí, v Borovnici 20 a ve Vidochově 10. Stav kněžských a řeholních povolání je v Čechách neuspokojivý, proto sem od konce devadesátých let 20. století přicházejí kněží na výpomoc ze zahraničí – především z Polska a Slovenska.

Společenská situace se podepsala také na rozložení farních společenství a stavu farností, kdy mnohé z nich byli farnostmi jen názvem a institučními privilegii. Od roku 2005 proto probíhá v královéhradecké diecézi proces slučování farností. K prvnímu lednu 2009 byly do Římskokatolické farnosti Pecka sloučeny původní farnosti Vidochov, Borovnice a Horní Brusnice.